warning: Creating default object from empty value in /home/ailem/domains/ailem.gen.tr/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Yavuz Bahadıroğlu

Mutluluk Zor Değil Ama İstemek Lazım!

Mutluluktan herkes söz eder,ama onun ne olduğunu kimse bilmez.
Madame Roland

Mutlu olmak elbette zor değil, ama önce karar verip istemek lazım. Genelde bizi mutsuz eden konulan şöyle bir Özetleyelim:

ı. Pahalılık, enflâsyon, kötü ekonomi ve buna bağlı olarak ge­lişen sıkıntılar, (ödenmeyen çekler, tahsil edilemeyen senetler ve geçim sıkıntısı.)

2. Ailevî problemler, (şiddet, kavga, çocukların okulu, vs.)

3. Toplumsal dertler (başörtüsü yasağı vs.)

Mutlu olmanın çok kesin hatlı belirli bir yöntemi, mutlulu­ğun belirli bir standardı yok.

Modern Aile

Geleneksel aile yapımız iki eksene oturmuştu: Yaşlılar ve ço­cuklar...

Toplumda hem yaşlıların, hem de çocukların önceliği vardı...

Çocukların önceliği sevgi merkezli, yaşlılarınki saygı merkez­liydi...

Geleneksel değerlerimizden kopuş süreci içinde çocuk ve yaş­lı eksenli aile yapısından da koptuk...

Televizyon eksenli, para merkezli bir aile yapısına geldik!

Tabiatiyle ailelerimiz yaşlıların tecrübelerinden de, denetim­lerinden de uzaklaştı...

Bundan da başta çocuklarımız olmak üzere, herkes derece de­rece etkilendi.

İçeriği paylaş

Anket

Daha iyi çocuk bakımı için en çok ne yapıyorsunuz: